De Jong, Drs R.J. (Romi)

Position:
 • Lecturer


Personal Homepage: www.iclon.leidenuniv.nl/​overiclon/​medewerkers-h-n/​jongrjde1.html


Academic Career

 • Docent Universiteit Leiden (Faculteit Sociale Wetenschappen, Algemene en Gezinspedagogiek en Datatheorie) (2007 - heden)
 • Coördinator Onderzoeksparticipatie enBa/Maprojecten, Onderwijsmedewerker Universiteit Leiden (Faculteit Sociale Wetenschappen, Algemene enGezinspedagogiek en Datatheorie) (2006-2007)
 • Trainer en docent Bouman GGZ, instelling voor verslavingszorg (2005-2006)
 • Coördinator Internationale Vrouwendag (Centrum voor Vrouwenstudies, Radboud Universiteit Nijmegen) (2005)
 • Docent Radboud Universiteit Nijmegen (Pedagogische Wetenschappen, sectie Orthopedagogiek, Leren en Ontwikkeling) (2004-2005)
 • Gender and education specialist, ontwikkelingsproject in West-Bengalen, India (2003-2004)
 • Junior docent Radboud Universiteit Nijmegen (Pedagogische Wetenschappen, sectie Orthopedagogiek, Leren en Ontwikkeling) (2003)
 • Studentassistent Pedagogische Wetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen (2000-2003)
 • Sociaal-Pedagogisch Hulpverlener (Kinderhuis Reek), afdeling normaal intelligente adolescenten met een autistische stoornis (1999-2000)
 • Pedagogische Wetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen, Afstudeerrichting Opvoedingsfilosofie (1999-2003)
 • Sociaal-Pedagogische Hulpverlening, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Afstudeerrichting Inrichtingswerk (1995-1999)

Teaching activities

 • Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen (werkgroepdocent en coördinatiewerkgroepen)
 • Ontwikkelingspsychopathologie in gezinspedagogisch perspectief (werkgroepdocent)
 • Opvoedingsvoorlichting, vroegtijdige onderkenning en preventie van opvoedingsproblemen en kindermishandeling (docent en coördinatiewerkgroepen)
 • Tutoraat
 • Adoptie en pleegzorg in pedagogisch perspectief (verdiepingscolleges)

Selected publications

 • Dokkum, J. van,&Jong, R.J. de (2005). Ontwikkeling voor emancipatie -emancipatie voor ontwikkeling. De bijdrage van zelfhulp-groepen aan de emancipatie van Indiase vrouwen. Raffia, 17, 8-11.
 • Jong, R.J. de (2003). Ceci n'est pas une femme: Luce Irigaray engenderidentiteitsontwikkeling als opvoedingsdoel. Afstudeerscriptie, Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Jong, R.J. de, Bosman, A.M.T.,&Bakker, J.T.A. (2003). Sport ensociaal-emotionele ontwikkeling. Een exploratieve studie bij leerlingen in hetbasisonderwijs. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 42, 231-240.
 • Jong, R.J. de (2003). Van de oester en de totempaal. Woord- en symboolgebruikvoor de geslachtsdelen van de mens. Raffia, 15, 14-18.
 • Jong, R.J. de (2002). Wie is de held m/v? Sekseverschillen in heldfiguren in kinderliteratuur. Raffia, 14, 3-6.

Last Modified: 31-01-2013