De Ronde-Davidse, N.J. (Neely-Anne) MA

Position:
  • PhD candidate
Expertise:
  • Emergent Literacy
Curriculum Vitae

  • MA Education and Child Studies, differentiation: learning problems. Utrecht University. (2006)
  • MA Language – and Culture studies, differentiation: language development and language variation. Utrecht University. (2004)
  • Atheneum (1994-2000)

Research Area

Emergent Literacy

Selection of articles, book chapters, books

  • Doctoraalscriptie: Davidse, N.J. (2004). Fonologische vaardigheden bij dyslectici. Een onderzoek naar klankdiscriminatie en de beheersing van het Nederlandse klemtoonsysteem. Utrecht Instituut voor Linguïstiek – Onderzoeksinstituut Taal en Spraak. Universiteit Utrecht.
  • Masterthesis: Davidse, N.J. (2006). De invloed van competentiebeleving, coping en self-efficacy op internaliserende problematiek. Een effectstudie naar de invloed van een groepstraining voor dyslectische adolescenten gericht op het verminderen van internaliserende problematiek. Universiteit Utrecht.

Last Modified: 31-01-2013