Contact

Coordinator CLIMATE project

For questions and information you can contact prof. Nadine Engels (VU Brussel, Belgium). She is the coordinator and primary contact of the CLIMATE project.


Partners

Estonia  Katrin Poom-Valickis (University of Tallinn)
Germany  Peter Kliemann (Staatliche Seminar für Didaktik und Lehrer-bildung, Tübingen)
Netherlands  Jaap van Lakerveld (Leiden University)
 Koos Koopman (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden)
Slovenia  Brigita Žarkovič Adlešič (Zavod RS za šolstvo)
Sweden  Asa Morberg (Högskolan i Gävle)
 Ulla Lindgren (Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen)

Last Modified: 14-01-2011