Dr. Elkan G. Akyürek

Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op selectieve aandacht. Het fenomeen van de "attentional blink" is een van de opmerkelijkste ontdekkingen in dit onderzoeksgebied. Als de aandacht verdeeld moet worden over twee op elkaar volgende stimuli gedurende een zeer kort tijdsinterval van minder dan 500 milliseconden, dan is het moeilijk om beiden te identificeren en de tweede stimulus wordt dan vaak gemist. De verdeling van cognitieve vermogens over relevante (eigenschappen van) stimuli zoals deze die met elkaar in competitie zijn heeft met name mijn interesse.

Gerelateerd hieraan is een tweede centrale vraag in mijn onderzoek welke rol het werkgeheugen speelt in het proces van integratie van perceptuele elementen in coherente representaties. Is het mogelijk dat elementen in het werkgeheugen de aandacht beinvloeden, en daardoor facilitatie of interferentie veroorzaken?

Publicaties

 • Akyürek, E. G., & Hommel, B. (2005). Short-term memory and the attentional blink: Capacity versus content. Memory & Cognition, 33, 654-663.
 • Hommel, B., & Akyürek, E. G. (2005). Lag-1 sparing in the attentional blink: Benefits and costs of integrating two events into a single episode. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 58A, 1415-1433.
 • Akyürek, E. G., & Hommel, B. (2005). Target integration and the attentional blink. Acta Psychologica, 119, 305-314.
 • Hommel, B., Kessler, K., Schmitz, F., Gross, J., Akyürek, E., Shapiro, K., & Schnitzler, A. (2006). How the brain blinks: Towards a neurocognitive model of the attentional blink. Psychological Research, 70, 425-435.
 • Akyürek, E. G., & Hommel, B. (2006). Memory operations in rapid serial visual presentation. European Journal of Cognitive Psychology, 18, 520-536.
 • Band, G. P. H., Jolicoeur, P., Akyürek, E. G., & Memelink, J. (2006). Integrative views on dual-task costs. European Journal of Cognitive Psychology, 18, 481-492.
 • Akyürek, E. G., Hommel, B., & Jolicoeur, P. (in press). Direct evidence for a role of working memory in the attentional blink. Memory & Cognition.
 • Akyürek, E. G., Riddell, P. M., Toffanin, P., & Hommel, B. (in press). Adaptive control of event integration: Evidence from event-related potentials. Psychophysiology.
 • Akyürek, E. G., & Hommel, B. (in press). Stimulus and response priming in rapid serial visual presentation: Evidence for a dissociation. Perception & Psychophysics.
 • Akyürek, E. G., Toffanin, P., & Hommel, B. (submitted). Adaptive control of event integration.
 • Akyürek, E. G., & Hommel, B. (in preparation). Spatial cuing of attention in the time domain.

Presentaties en posters

 • Control in selective attention. Poster gepresenteerd op de Leidse Cognitie Dag (April 2005).
 • Working memory processes modulate the attentional blink. Poster gepresenteerd op de "XIV conference of the European Society for Cognitive Psychology" in Leiden (Sept. 2005).
 • Neural correlates of control over attention in rapid serial visual presentation. Poster gepresenteerd op de CNS 2006 Annual Meeting in San Francisco (April 2006). Supported by a Research Travel Grant awarded by the University of Reading.

Last Modified: 07-11-2013