Wim van Breukelen, PhDTelephone number: +31 (0)71 527 3731
E-Mail: j.w.m.van.breukelen@fsw.leidenuniv.nl
Faculty / Department: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Psychologie, Sociale en Organisatiepsychologie
Office Address: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Room number 2A45


Please visit the Dutch website for more information about Wim van Breukelen (in Dutch only).

Publications

 • Breukelen van, J.W.M. (1988). Personeelsverloop in organisaties: een litera­tuuroverzicht en een model. Gedrag en Organisatie, 1, (6), 37-65.
 • Breukelen van, J.W.M. (1991). Personeelsverloop in organisaties. Leiden: proefschrift.
 • Wit, A.P., J.W.M. van Breukelen & Y. Gagliardi (1993). Interne en externe mobili­teit bij een grote overheidsinstelling. Gedrag en Organisatie, 6, 25-45.
 • Breukelen, J.W.M. van & R. van Eybergen (1995). Leiderschap en motivatie. In: R. van der Vlist, H. Steensma, A. Kampermann & J. Gerrichhauzen (red). Handboek leiderschap in arbeidsorganisaties, p. 75-101. Utrecht: Lemma.
 • Breukelen, J.W.M. van (1996). Organizational commitment in perspectief. Gedrag en Organisatie, 9, 145-166.
 • Breukelen, J.W.M. van & D.F.M. Konst (1997). De Leader-Member Exchange leider­schapstheo­rie: iets anders of meer van hetzelfde? Gedrag en Organisa­tie, 10, 1-16.
 • Breukelen, J.W.M. van & R. van der Vlist (1997). Motivatie en de arbeids- en organisatie­   psy­chologie. De Psycholoog, 32, (2), 65-70.
 • Breukelen, J.W.M. van & D.F.M. Konst (1998). Contingentie-theorieën van leider­schap: mogelijkheden en problemen. In: H. Kuipers, C. Midden & H. Steensma, Wie is aan zet? Het veranderen van individuen, groepen en organisaties, 115-133. Maarssen: Else­vier/De Tijdstroom.
 • Breukelen, J.W.M. van & Allegro, J.T. (2000). Effecten van een nieuwe vorm van flexibisering van de arbeid: een onderzoek in de logistieke sector. Gedrag en Organisatie, 13, 107-125.
 • Van Breukelen, W., Konst, D. & Van der Vlist, R. (2002). Effects of Leader-Member Exchange and differential treatment on work unit commitment. Psychological Reports, 91, 220-230.
 • Van Breukelen, W., Van der Vlist, R. & Steensma, H. (2004). Voluntary employee turnover: combining variables from the 'traditional' turnover literature with the theory of planned behavior. Jounal of Organizational Behavior, 25, 893-914.
 • Van Breukelen, W. & Van der Vlist, R. (2005). Participatief leiderschap: mogelijkheden en beperkingen. Gedrag & Organisatie, 18, 156-180.

More Information about the Department of Social & Organizational Psychology

Voor meer info over de Sectie Sociale en Organisatiepsychologie (in het Engels), ga naar de website S&O.

For more information about the Department of Social and Organizational Psychology, please visit the website S&O.

Last Modified: 12-11-2013