William Verschuur, MA

Publicaties

Applied Research Fields - Traffic Safety, Insurance Fraud, Safety in Oil- and Gasindustry, Suicide

Drinking driving and Police enforcement

 • Gundy, C.M. & W.L.G. Verschuur (1986). Opvattingen over politietoezicht op rijden onder invloed. Een verslag en de resultaten van een enquete onder politie-ambtenaren. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, R-86-16.
 • Gundy, C.M. & W.L.G. Verschuur (1986). Politietoezicht op rijden onder invloed. Een verslag en de resultaten van een veldexperiment met betrekking tot de beslissingen van politieagenten om een ademtest te vorderen en de acceptatie en efficiency van een aantal procedures daarvoor. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, R-86-17.
 • Verschuur, W.L.G. (1987). Politietoezicht op rijden onder invloed. De effecten van een gewijzigd politietoezicht. R.U. Leiden/Veiligheid/R-87/10.
 • Verschuur, W.L.G. (1987). Alcoholgebruik van automobilisten 1987. R.U. Leiden/Veiligheid/R-88/23.
 • Verschuur, W.L.G. (1987). Pilot-onderzoek alcoholgebruik van automobilisten, bromfietsers en fietsers 1987. R.U. Leiden/Veiligheid/R-88/27.
 • Verschuur, William L.G. and Gundy, Chad M. (1987) Police enforcement of drinking and driving laws. A survey of the opinions and practices of police officers. In: Alcohol, Drugs and Traffic Safety - T86. Proceedings 10th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety. Amsterdam, 9-12 September 1986. Exerpta Medica, International Congress series 721, Elsevier Science Publishers B.V. (Biomedical Division), pp. 413-416.
 • Gundy, Chad M., Verschuur William L.G. (1987). Police enforcement of drinking and driving laws: a field study of police decisions for requiring a roadside breath test. In: Proceedings 10th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety. Amsterdam, 9-12 September 1986. Exerpta Medica, International Congress series 721, Elsevier Science Publishers B.V. (Biomedical Division)p. 417-420.
 • Verschuur, William & Piet Noordzij (1988). Random Breath Testing on a Small Scale. In: Road User Behaviour. Theory and Research. Edited by Talib Rothengatter & Rudie de Bruin, pp. 396-402.
 • Matthijssen, M.P.M., Söder, J.C.M., Verschuur W.L.G. (1989) Minder automobilisten onder invloed, minder alcoholdoden. In: Verkeerskunde 40, nr 12 p. 522-525.
 • Bakker, H.R. & Verschuur, W.L.G. (1990) Experimenteel politietoezicht op rijden onder invloed in de Leidse regio. R.U. Leiden/Veiligheid/R-90/35. ISBN 90-519-0/CIP.
 • Verschuur, W.L.G. (1991). Experimenteel politietoezicht op rijden onder invloed in de Leidse regio. Laatste nameting. Leiden/Veiligheid/R-91/39. ISBN 90-5181-523-9/CIP.
 • Verschuur, W.L.G. (1993) The effects of police enforcement and publicity on drinking and driving behaviour. In: Alcohol, Drugs and Traffic Safety- T92. Ed. by Utzelmann/ Berghaus/ Kroj verlag TUV Rheinland GmbH, Köln, pp. 1223-1227.

Manuals : drinking and driving and police enforcement

 • Alcoholcontroles anders. Een uitgave van de Werkgroep Veiligheid en de Dienst Sociaal Wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Leiden. Redactie William Verschuur en Erik Sieljes. M.m.v. drs. P.C.Noordzij.
 • Verschuur, W.L.G. () Alcohol in het verkeer. Meer dan alleen controle. In opdracht van Veilig Verkeer


Speeding
 • Verschuur, W.L.G. (1991). Snelheidsmetingen in de Leidse subregio. WerkgroepVeiligheid/R-91/40. ISBN 90-5181-524-7/CIP.

Jumping red lights

 • Verschuur, William L.G. (1993) Evaluatie campagne "veilig op de fiets" in Amsterdam. De voormeting. Faculteit Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden, Werkgroep Veiligheid/R-93/48.
 • Verschuur, William L.G. (1993) Evaluatie campagne "veilig op de fiets" in Amsterdam. De vergelijking tussen de voor- en nameting. Faculteit Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden, Werkgroep Veiligheid/R-93/49.

Traffic Safety Publicity

 • Verschuur, W.L.G. (1989). Berichtgeving in de media over alcohol en verkeer. R.U. Leiden/Veiligheid/R- 89/31. ISBN 90-5181-515-8/CIP.
 • Verschuur, W.L.G. (1989). Berichtgeving in de media over alcohol en verkeer. Deelrapport 2. R.U. Leiden/Veiligheid/R-90/34. ISBN 90-5181-2/CIP.
 • Verschuur, W.L.G. (1990) Determining groups of drinking drivers in the Netherlands. In: Proceedings 11th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety in Chicago. 1989. pp. 557-564.

Insurance Fraud

 • Verschuur, W.L.G. (1992) Determinanten van verzekeringsfraude. Leiden/Veiligheid /R-92/42. ISBN 90-5181-526-3/CIP.
 • Verschuur, W.L.G. (1994) Pro-actieve fraudebestrijding: gedragskenmerken van fraude. In:Verzekeringsfraude: Inzichten in preventie, controle en repressie. redactie: E.G.M. van Schie, J.R. Nas. Universiteit Twente Vakgroep Psychologie. ISBN 90-365-06-75-1. Pp. 49-62.

Safety in Oil- and Gasindustry

 • Hudson, P.T.W., Reason, J.T., Verschuur, W.L.G., Parker, D. and Free, R. (1994). Procedures and Violations. Interim Report 1994.
 • Hudson, P.T.,W, & Verschuur, W.L.G. (1994) A Review of the Necessity for Procedures and Problems Associated with them. Report for SIPM EPO/6, Leiden University.
 • Hudson, P.T.,W, & Verschuur, W.L.G. (1996) Violations in the Workplace Report for SIPM EPO/6, Leiden University.
 • Hudson, P.T.W. & W.L.G. Verschuur (1995a). Why People Fail to Follow the Rules. (Interim Report).
 • Verschuur, W.L.G. (1995b). Rapport van het onderzoek naar het niet volgen van regels. NAM Offshore. Een model naar oorzaken van en oplossingen voor fouten en overtredingen. Faculteit Sociale Wetenschappen, Werkgroep Veiligheid (unpublished report).
 • Verschuur, William L.G. (1995c). Summary of Analysis NAM Offshore. Centre for Safety Research (unpublished report).
 • Verschuur, W.L.G. (1995) Ongevallen NAM Velsen 1985-1994. Rapport voor NAM Velsen.
 • Hudson, P.T.W. & Verschuur, W.L.G. Violations in the Workplace. Centre for Safety Research Leiden University The Netherlands, Centre for safety Research/R-97/64.
 • Hudson, P.T.W., W.L.G. Verschuur, D. Parker & R. Lawton (1998) Intrinsic Motivation for HSE: A review of the Literature and A Proposal. Report for Shell International. Pp 13.
 • Hudson, P.T.W., van der Graaf, G.C. and Verschuur, W.L.G. (1998) Perceptions of Procedures by Operators and Supervisors. Paper presented at the 1998 SPE International Conference on Health, Safety and Environment in Oil and Gas Exploration, Caracas, Venezuela, 7-10 June.
 • Hudson, P.T.W. & Verschuur, W.L.G. (1998) Perceptions of Procedures by Operators and Supervisors. Paper SPE 46760 Proceedings of the 1998 International Confeence on Health, Safety and Environment in Oil and Gas Exploration and Production. Caracas. CD-ROM Society for Petroleum Engineers, Richardson, Texas. Pp4.
 • Verschuur, W.L.G. & Hudson, P.T.W. (1998) HSE Tool. Final Report for Shell International Exploration and Production. Pp. 24.
 • Hudson, P.T.W., Verschuur, W.L.G., Croes, S., Parker, D. & Lawrie, M. (1999) Hearts and Minds. Report on the Field Trial 199 for Petroleum Development Oman. Pp 54.
 • Verschuur, W.L.G. (1999) Trends in the Total Reportable cases (TRC) of PDO and its Contractors: 1992-1998. Report for Petroleum Development Oman. Pp. 35.
 • Hudson, P.T.,W, & Verschuur, W.L.G., Leiden University , Parker, D. and Lawton, R. and , Manchester University (1999) Intrinsic Motivation for HSE The hearts and Minds Program (draft).
 • Hudson, P.T.W., Parker, D. Lawton, R., Verschuur, W.L.G. (2000) The Hearts and Minds project: Creating intrinsic motivation for HSE. In: Proceedings SPE International Conference on Health Safety and Environment in Oil and Gas Exploration and Production. Richardson TX: Society of Petroleum Engineers (CD-ROM) 8 pp.
 • Hudson, P.T.W., van der Graaf, G.C., Parker, D. Lawton, R. & Verschuur, W.L.G. (2000) HSE tools; Which tools are appropriate? In: Proceedings SPE International Conference on Health Safety and Environment in Oil and Gas Exploration and Production. Richardson TX: Society of Petroleum Engineers (CD-ROM) 11 pp.
 • Hudson, P.T.W., Verschuur, W.L.G., Parker,D., Lawton, R. van der Graaf, G.C., & Kalff, J. (2000) Bending the rules in the workplace. Exploration and Production Newsletter, EP2000-7001, 42-44. The Hague: Shell International.
 • Verschuur, William L.G. & Croes, Suzanne (2000) Confidential Report of the SIEP-OR Survey. Faculty of Social Sciences Centre for Safety Research. Leiden University. (confidential).
 • Verschuur, W.L.G. (2001) Injury data from 1999-2000 of five OPCOs. Report for SHELL.

Suicide

 • Verschuur, W.L.G. & Akerboom, S.P. (2000) De loopbruggen van het stadhuis Den Haag. Over suïcide en pogingen tot suïcide. Werkgroep veiligheid/R-2000-67.

Violations and Errors in Traffic

 • Verschuur, W.L.G., Herwijnen, R. van, Jerez, R. (2003) A pilot study with the Dutch Driver Behaviour Questionnaire (DBQ-Dutch).
 • Verschuur, W.L.G. (2003). Onderzoek uitgevoerd met de 'Driver Behaviour Questionnaire'. Literatuurstudie. Project: Gedragsdeterminanten van Onveilig Verkeersgedrag: Eerste Tussenrapportage (intern rapport, 34 p.).
 • Verschuur, W.L.G. (2003) Onderzoek uitgevoerd met de 'Driver Behaviour Questionnaire'. Project: Gedragsdeterminanten van Onveilig Verkeersgedrag: Tweede Tussenrapportage (intern rapport, 15 p.)

Last Modified: 30-03-2015